Hírek

Meghívó a területi küldöttválasztó gyűlésére

Tisztelt Budapesti Kamarai Tag!

 
Örömmel fogadtuk, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és reméljük a jövőben is aktívan részt kíván venni Szervezetünk munkájában.
 
Ezúton
m e g h í v o m
 
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Budapesti Szervezetének területi küldöttválasztó gyűlésére.
 
A küldöttválasztás módja:
A kamara Választási Szabályzata szerint a területi szervezet tagjai maguk közül területi küldötteket, majd azok saját soraikból országos küldötteket választanak.
 
Küldöttjelölés:
A küldöttválasztó gyűlésen a Jelölő Bizottság küldötteket jelöl és a helyszínen minden résztvevő kamarai tag, aki 2022. október 19-ig a kamarai tagdíját befizette, küldötteket jelölhet. Küldöttnek az jelölhető, aki a tagdíját befizette és nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja és a testületi tagságot vállalja.
 
Küldötti létszám:
Területi: a Budapesti Szervezetnél 15 fő.
 
Szavazás:  
Nyílt szavazás a szavazólapra kerüléshez, amihez a jelenlévők negyedének igenlő szavazata szükséges.
Titkos szavazás szavazólapokon a jelöltek megválasztására.
 
A területi küldöttválasztás ideje:
2022. november 17. (csütörtök) 10.00 óra. (Mandátumvizsgálat 09 óra 30 perctől)
 
A területi küldöttválasztás helyszíne:
2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
 
Fontos információk:
A küldöttválasztó gyűlésen való részvételhez, jelöléshez, szavazáshoz szükséges, hogy az alábbi iratokat hozza magával!
- Hatósági igazolvány
- Érvényes kamarai tagsági igazolvány 
- Fényképes személyazonosító igazolvány (személyazonossági, vagy útlevél, jogosítvány)
 
A küldöttválasztó gyűlés napirendi pontjai:
1. Megnyitó
2. Határozatképesség megállapítása
3. Küldöttválasztó gyűlés tisztségviselőinek megválasztása
4. Jelölés a területi küldöttek személyére
5. Jelölés lezárása 11.00 óra
6. Titkos szavazás a területi küldöttekről
7. Szavazás eredményének kihirdetése
8. Szünet
 
A szünetet követően a küldöttgyűlésen az előzőekben megválasztott területi küldöttek vesznek részt. 
 
A küldöttgyűlés napirendi pontjai:
1. A küldöttgyűlés megnyitása
2. A határozatképesség megállapítása
3. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
4. Jelölés a tisztségviselő küldöttek személyére, nyílt szavazás
5. Titkos szavazás a tisztségviselők személyéről
6. A szavazás eredményének kihirdetése
6. Jelölés az országos küldöttek személyére, nyílt szavazás
7. Titkos szavazás az országos küldöttek személyéről
8. A szavazás eredményének kihirdetése
9. A választásban közreműködő bizottságok megválasztása
 
Határozatképesség:
A területi küldöttválasztó gyűlés határozatképes, ha azon legalább a tagok negyede jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlés létszámkorlátozás nélkül határozatképes. 
A területi küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a területi küldöttek fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a területi küldöttek egynegyede jelen van.
 
Határozatképtelenség esetére a területi küldöttválasztó gyűlést ugyanazon a helyszínen és napirendi pontokkal
2022. november 17-én 10 óra 30 percre összehívom!
 
Amennyiben a Jelölő Bizottság jelölő munkáját elő kívánja segíteni, személyi javaslatokat a Jelölő Bizottság elnökénél (Dávid János 06 (30) 183-2121) tehet. 
 
Budapest, 2022. november 2.
 
Rohánszky Mihály
Az SzVMSzK Budapesti Szervezete
Elnöke