Gyakori kérdések

Mely törvények alapján működik a Kamara?
A 2005. évi CXXXIII. Sz. tv. valamint a 22/2006.(IV.25.) BM rendelet alapján
 
 
Kinek kötelező belépnie a kamarába ?
Mindenkinek, aki rendelkezik
személy- és vagyonőri vagy
magánnyomozói vagy
biztonságtechnikai tervező, szerelő vagy
mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő vagy
mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő vagy
biztonságtechnikai szerelő
igazolvánnyal, illetve rendőrhatósági engedéllyel.
 
 
Ki állítja ki a szakmai igazolványt illetve a rendőrhatósági engedélyt ?
Csak az állandó lakcím/székhely szerinti kerületi rendőrkapitányság.
 
 
A Kamara mely területi szervezeténél történik a regisztráció illetve a nyilvántartásba vétel?
Az állandó lakcím/székhely szerinti területi szervezetnél.
 
 
Csak személyesen intézhető a regisztráció ?
A Természetes személy személyes megjelenését az alapszabály előírja.
Az Egyéni vállalkozó képviselő útján is nyilvántartásba vehető, de a hatósági engedélyek fénymásolatát csatolni kell.
 
 
Hogyan történik az éves tagsági díj illetve a nyilvántartási díj befizetése ?
Az év elején postai úton kiküldött csekken történhet a befizetés, illetve az ügyfélszolgálaton személyesen.
A fizetési határidő március 15.
 
 
Mi a teendője annak, aki átmenetileg nem végez kötelező Kamarai tagsággal járó tevékenységet ?
Az Alapszabály lehetővé teszi a tagság szüneteltetését, mely csak írásban kérhető. A szüneteltetés bejelentésekor külön-eljárási díjat kell fizetni.
A szüneteltetési nyilatkozathoz mellékelni kell a szakmai igazolvány/hatósági engedély ideiglenes leadásáról szóló igazolást.
 
 
Mi a teendő lakcím, illetve egyéb adatváltozáskor (név, igazolványszám, stb.) ?
Minden adatváltozást a kamarai tag írásban köteles bejelenteni a változást követő 15 napon belül (a kapcsolódó okmányok másolatával).
 
 
Mely időszakra szól az éves tagdíj ?
Tárgyévre; az adott év január 1-től december 31-ig. A tagsági igazolvány illetve a nyilvántartási igazolás minden év április 30-ig érvényes.
 
 
Mi történik díjhátralék keletkezése esetében ?
A mulasztó tagot a Kamara levélben felszólítja tartozása rendezésére. Ha továbbra is fennáll a díjhátralék, a Kamara a követelése behajtására vonatkozó jogszabályi lehetőségekkel él (behajtás megkísérlése, bírósági végrehajtás, felszámolás kezdeményezése).
 
 
A hónap mely napjáig köteles a munkáltató a munkabért kifizetni ?

A bérkifizetés időpontját az írásba foglalt munkaszerződés határozza meg, annak kötelező tartalmi eleme.